V Starej Lesnej sa stretli riaditelia cirkevných škôl a školských zariadení