Školenie lektorov TeenSTAR programu jeho zakladateľkou Dr. Hannou Klausovou