Seminár „Vedomosti a zručnosti – predpoklad uplatnenia mladej generácie“