Rada ZKŠS

Diecéza, resp. rehoľa (funkcia) Meno
Bratislavská diecéza (prezident) Ján Horecký
Bratislavská diecéza (viceprezident) Daniel Masarovič
Trnavská diecéza Sr. Henrieta Kovaľová
Nitrianska diecéza Jana Jamborová
Žilinská diecéza Edita Špilová
Banskobystrická diecéza Branislav Pirháč
Košická diecéza Mária Čačková
Rožňavská diecéza Gabriela Oravcová
Spišská diecéza Dušan Šoltés
Košická archieparchia Slavomír Partila
Mužské rehole Viera Beňová
Ženské rehole Sr. Miriam Albertyová
   
Tajomník Renáta Ocilková