Pozývame vás zapojiť sa do súťaže Rodina a základné ľudské právo na život