Pozvanie na Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska