Pozvanie na odborný vedecko-didaktický seminár “Barbarstvo ducha”