Pozvanie na odborný vedecko-didaktický seminár „Barbarstvo ducha“