Partnerské organizácie

Konferencia biskupov Slovenska 

Fórum kresťanských inštitúcií

Konrad Adenauer Stiftung 

Fórum života

European  Committee  for  Catholic Education  

Slovenská republika je členom Európskej komisie pre katolícke školstvo (CEEC). CEEC pracuje v prospech cirkevného – katolíckeho školstva, vzdelávania a výchovy na úrovni orgánov EÚ. CEEC a jej členské krajiny môžu byť zdrojom inšpirácie a skúseností i pre Slovensko.

Na druhej strane CEEC je ďalšia cesta, ktorou môže Slovensko prispievať svojou hodnotovou orientáciou, kultúrou a vierou do spoločného priestoru krajín EÚ. Je to misia kresťana, katolíckeho školstva a môže to byť misia nášho Slovenska. Katolícke školstvo Slovenska reprezentuje na úrovni CEEC práve ZKŠS.

Ďalšie informácie o CEEC môžete nájsť na  webovom sídle CEEC (http://ceec.be/).