Katolícke školy žiadajú vyradiť knihu Pišťanka z povinnej literatúry