Category: Nezaradené

O ZKŠS

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ďalej len ZKŠS) je záujmové združenie právnických osôb, ktorými sú katolícke školy, katolícke školské zariadenia a ďalšie výchovné inštitúty zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným...