Category: Nezaradené

Ochrana osobných údajov

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia, všetky potrebné informácie ohľadom ochrany osobných údajov pre Vás bezplatne pripravila Konferencia biskupov Slovenska. Nie je potrebné, aby ste za tento servis platili komerčné služby. Všetky potrebné informácie...

O ZKŠS

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ďalej len ZKŠS) je záujmové združenie právnických osôb, ktorými sú katolícke školy, katolícke školské zariadenia a ďalšie výchovné inštitúty zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným...