Category: Aktivity

PVV

Vyhlásenie ZKŠS k Programovému vyhláseniu vlády

Po intenzívnom úsilí prispieť ku kvalite Programového vyhlásenia vlády SR (PVV) v oblasti školstva, po úsilí dosiahnuť zapracovanie požiadaviek nášho cirkevného školstva, môžeme konštatovať, že oceňujeme snahu ministra školstva spolupracovať so stavovskými a školstvo reprezentujúcimi organizáciami,...

Memorandum za lepšie vzdelávanie a budúcnosť Slovenska

Úroveň vzdelávania má pre budúcnosť Slovenskej republiky zásadný význam. Varovné signály o za­ostávaní nášho školstva oproti vyspelým európskym krajinám je preto potrebné brať váž­ne. Vzde­lá­vanie sa stáva objektívnou prioritou tejto krajiny, nielen peknou myšlienkou. Po...