Výchovné koncerty na základných a stredných školách s kapelou F6