ZKSS

Spoločné komuniké zástupcov organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve

mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Zástupcovia 31 organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že kľúčovým a nevyhnutným predpokladom pre ďalší rozvoj školstva je jednoznačne uspokojivé vyriešenie financovania...

PVV

Vyhlásenie ZKŠS k Programovému vyhláseniu vlády

Po intenzívnom úsilí prispieť ku kvalite Programového vyhlásenia vlády SR (PVV) v oblasti školstva, po úsilí dosiahnuť zapracovanie požiadaviek nášho cirkevného školstva, môžeme konštatovať, že oceňujeme snahu ministra školstva spolupracovať so stavovskými a školstvo reprezentujúcimi organizáciami,...

Veľká Noc 2016_ZKSS

Požehnaný Veľký týždeň!

Hlboké prijatie Nádeje prechodu zo smrti do života, radosť zo Vzkriesenia, z otvoreného Neba, z cesty Domov, z otroctva hriechu na slobodu.  Požehnanie, pokoj a dobro Vám i Vašim rodinám a blízkym!